پرینت

شماره حساب ها

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

شماره حساب جهت واریز مبلغ بابت نصب آسانسور

شماره حسابهای شرکت فنی مهندسی فرپان (سهامی خاص) :

نصب آسانسور شماره حساب جاری حقوقی 1_3923289_2_111 بانک اقتصاد نوین بنام شرکت فراز پیمای جهان (سهامی خاص)

نصب آسانسور شماره حساب جاری 1_3322517_1_115 بانک اقتصاد نوین بنام مدیر فروش آقای سید مهراد باقرالموسوی

نصب آسانسور شماره حساب 1_3322517_800_1002 بانک اقتصاد نوین بنام مدیر فروش آقای سید مهراد باقرالموسوی

نصب آسانسور شماره کارت 5430 - 4992 - 1211 - 6274 بانک اقتصاد نوین بنام مدیر فروش آقای سید مهراد باقرالموسوی

 

خواهشمند است پس از واریز وجه جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه فیش واریزی را فکس و یا شماره پیگیری آن را به بخش فروش اعلام فرمایید.                                                                 یادآوری می شود جهت خرید قطعات آسانسور و دریافت شماره حواله ، فیش واریزی بهمراه تعداد و مشخصات فنی قطعه فکس گردد.

 توجه: 

وب سایت اینترنتی گروه فنی مهندسی فرپان فقط در آدرسهای ذیل معتبر است:

www.farpan.ir

www.elevator-install.ir

www.elevator-install.com

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت