سرویس آسانسور بخش اول

سرویس آسانسور سرویس آسانسور
21 دسامبر

سرویس آسانسور در سه مقوله ذیل قابل بحث می باشد:

  • بحث اعمال استانداردها در زمان سرویس آسانسور (Standard practice)
  • بحث آموزش در زمان سرویس آسانسور (Training)
  • بحث کنترل کیفیت در زمان سرویس آسانسور (Quality control)

به طور خلاصه سه بخش فوق را در ذیل شرح میدهیم:

 

 الف- بحث اعمال استانداردها:

هر سیستم مکانیکی آسانسور صرف نظر از نوع و شرکت سازنده آن ، نیازمند اعمال مجموعه قوانین استاندارد طبقه بندی شده خاص خود می باشد. این مجموعه قوانین در بر گیرندۀ عناصر ذیل است:

  1. مشخصات جزئیات دقیق قطعات و متدهای صحیح اجرایی
  2. ابزار و قطعات مورد نیاز برای هر روند اجرایی
  3. تأمبن برنامه های کامپیوتری برای اجرای روند صحیح سرویس و نگهداری آسانسور 
  4. اعمال قابلیت مطالعه مکانیکی قطعات برای سایر اشخاص در رابطه با هر جز از سیستم یا همان دفترچه راهنمای استفاده و نصب برای سایر اشخاص

 اصولا هر شرکتی که بعنوان تامین کننده ، مجری نصب آسانسور در یک پروژه می باشد می بایست مسولیت خدمات پس از فروش و سرویس نگهداری آسانسور منصوبه را برعهده گرفته باشد. چنانچه شرکت نصاب بهردلیلی قادر به ارائه خدمات پس از فروش نسبت به آسانسور نصب شده نباشد، مجموعه قوانین مکانیکی و برنامه های مورد نیاز آسانسور منصوبه را به شرکت دیگر ارئه نماید.

با نوجه به اینکه در کشور ایران بیش از 95 درصد آسانسورهای نصب شده از نوع اسمبل است مشکل فوق کمتر عارض میگردد. و تنها در آسانسورهای از نوع پکیج مشکلات فوق بروز مینماید. این مسئله برای محدودیت جغرافیایی در کشور و یا استانهای بزرگ همانند تهران نیز قابل توضیح می باشد که عملیات سرویس را برای مناطق مختلف شهر طبقه بندی مینمایند همانند:

  و ......

مرز بندی جغرافیایی در اصول و مبانی سرویس و نگهداری حائز اهمیت بوده چرا که زمان رفع خرابی آسانسور و یا نجات اضطراری در آسانسور مسئله حیاتی ایفا مینماید. با توجه به حساسیتهای ترافیکی در یک ساختمان ، روند سرویس و نگهداری آسانسور پیچیده تر شده و نیازمند تدوین برنامه جامع عملیاتی می باشد.

 یکی از راه حل های بحران مدیریتی شرکتهای خدماتی و سرویس آسانسور ارائه مراکز استقرار نیروهای متخصص در بخشهای مختلف تهران با عناوین مختلف می باشد، بعنوان مثال شرکت فرپان (سهامی خاص) با استقرار نیروها در بخشهای با عناوین ذیل فعالیت مینماید:

سرویس آسانسور در غرب تهران به مناطق 5 ، 9 ، 21 و 22 شهرداری تهران خدمات سرویس آسانسور ارائه مینماید.

سرویس آسانسور در شمال تهران به مناطق 1 ، 2 ، 3 و 4 شهرداری تهران خدمات سرویس آسانسور ارائه مینماید.

سرویس آسانسور در شرق تهران به مناطق 4 ، 6 ، 7 و 8  شهرداری تهران خدمات سرویس آسانسور ارائه می نماید.

 این تفکیک بندی مناطق باعث افزایش کیفیت خدمات به جهت در دسترس بودن نیازها و همچنین کاهش زمان پاسخ دهی به درخواست کارفرما برای رفع هر گونه خرابی می باشد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت