سرویس آسانسور بخش دوم

21 دسامبر

ادامه تفکیک بندی جغرافیایی مناطق تهران:

بنابر مطالب گفته شده در بخش قبل، شعبه بندی در گستره ارائه خدمات سرویس نگهداری آسانسور و تعمیرات real-time ضروری می باشد.

 شرکتهای بین اللمی مطرح در دنیا در زمینه حمل و نقل عمودی همانند شرکت OTIS و ... دارای اسناد و دفترچه راهنمای اعمال مقررات استاندارد (document and use standard work practice manuals) چه در زمان نصب و چه در زمان خدمات پس از فروش (سرویس و نگهداری) می باشند. به زبان ساده یعنی این شرکتها نیز برای امورات خدمات پس از فروش و سرویس نگهداری استاندارد خاصی را تعریف نموده و آن را رعایت و اعمال می نمایند.

که در واقع یکی از مفاد مطرح در آن زمان ارائه خدمات on-time یا همان real-time به ساختمانهای با حساسیتهای ترافیکی بالا می باشد. این حساسیتها قابل طبقه بندی بوده و بسته به آنالیز ترافیک آسانسور می تواند هزینه های نگهداری متناسب با آن تعریف گردد. به عنوان مثال یکی از راه حل تعریف شده در این استانداردها استقرار نیرو و یا نیروهای مستقر در خود محل ساختمان می باشد.

حال می خواهیم یک مثال در بحث error یابی در ساختمانهای با حساسیتهای ترافیکی بالا مطرح نماییم:

فرض کنید سیستم کنترل آسانسور control-board (یا همان تابلو فرمان) منصوبه در ساختمان دارای مشکلی است که متاسفانه به دلیل ضعف ساختاری یا قدمت نوع تابلو فرمان، مشکل فوق در هیچ یک از کدهای تابلو فرمان طبقه بندی نشده و بنابراین تابلو فرمان هیچ خطایی برای رفع مشکل فوق نمایش نمیدهد. در نتیجه این مشکل نیز جزو log-errors یا history-log یا بعبارتی دیگر خطاهای اتفاق افتاده در گذشته ذخیره نمیشود. بنابراین شرکت ارائه دهنده خدمات از یافتن دقیق راه حل خطای فوق عاجز خواهد بود. (البته این مشکلات در تابلوهای برندهای معتبر امروزی تا حدودی برطرف گردیده است) 

راه حلی که توصیه میشود نوسازی سیستم کنترل جهت رفع مشکل فوق می باشد. اما چنانچه این راه حل بدلیل هزینه های بالا قابل اجرا نباشد، نیروهای مستقر در ساختمان با نظارت مستمر بر عملکرد سیستم (بصورت دائمی در موتورخانه آسانسور) در لحظه وقوع خطای یاد شده آن را شناسایی و بر طرف مینمایند. 

در صورتیکه شرکت فوق از لحاظ فاصله زمانی بصورت real-time ناظر سیستم کنترل فوق نباشد روش دوم غیر قابل حل و روش اول مدنظر خواهد بود. 

ب- بحث آموزش در مبحث سرویس و نگهداری آسانسور:

این بحث را میتوان از دو دیدگاه ذیل بررسی کرد:

1- آموزش و تربیت نیروهای متخصص جهت نظارت فنی و سرویس نگهداری

2- آموزش کاربران عادی آسانسور جهت استفاده صحیح چه در زمان عادی و چه در زمان خرابی یا بحرانی که خود شامل دوگروه افراد داخل کابین و بیرون کابین می گردد.

با توجه به فراگیر بودن آسانسورهای اسمبلی در ایران آشنایی با سیستم مکانیکی آسانسورهای منصوبه در ایران ساده و صرفا محدود به یک یا دو روش میگردد.  بنابراین بحث آموزش نیروهای متخصص ساده و مختصر میگردد مگر در مواجهه با سیستمهای پکیج که آموزشهای خاص خود را می طلبد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت