پرینت

قیمت قطعات آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

قیمت قطعات آسانسور  را بدلیل نوسانات نرخ ارز و تغییرات لحظه ای قیمت ، از بخش فروش دریافت نمایید.

 ردیف                                              نام موتور                                                               
1 الکمپ ELECOMP دوسرعته 5/5 کیلووات AC2 یک متر بر ثانیه
2 مونتاناری  ELEMOL M73 sدوسرعته 5/5 کیلو وات AC2 یک متر بر ثانیه
3 مونتاناری ELEMOL M73 s المول 5/5 کیلو وات 3VF یک متر بر ثانیه
4 مونتاناری  ELEMOL M76 s دوسرعته 5/5 کیلو وات AC2 یک متر بر ثانیه
5 مونتاناری ELEMOL M76 s المول 5/5 کیلو وات 3VF یک متر بر ثانیه
6 مونتاناری ELEMOL  المول 7/4 کیلو وات 3VF یک متر بر ثانیه
7 مونتاناری ELEMOL دوسرعته 7/4 کیلو وات AC2 یک متر بر ثانیه
8 آلبرتو ساسی ALBERTO SASSI LEO AC2  لئو 5/5 کیلووات دوسرعته یک متر بر ثانیه
9 آلبرتو ساسی ALBERTO SASSI LEO لئو 5/5 کیلووات 3VF یک متر بر ثانیه 
10 آلبرتو ساسی ALBERTO SASSI GEKO جکو 5/5 کیلووات 3VF یک متر بر ثانیه
11  آلبرتو ساسی ALBERTO SASSI LEO لئو 7/3 کیلووات 1.6 متر بر ثانیه 3VF
12   آلبرتو ساسی ALBERTO SASSI LEO لئو 7/3 کیلووات 3VF یک متر بر ثانیه

 

 ردیف                                       نام و نوع تابلو فرمان آسانسور                                                   
1 آریان آسانسور دو سرعته میکرو لیفت ، ناجی و محک
2 آریان آسانسور 3VF کلمورگن ، صبا ، میکرودرایو ، حامی و درایو دار 
3 سیستم نجات اضطراری (تلفیقی و جداگانه) و سیستم کنترل گروهی هوشمند و سیستم ASP آریان آسانسور
4 تابلو کنترل گیرلس آریان آسانسور
5 پار کنترل دو سرعته سیستم آلفا و اسمارت
6 پار کنترل 3VF سیستم آلفا و اسمارت در دو مدل Open Loop و Close Loop
7 پار کنترل TRON با تمامی امکانات سیستمGreen Motion با پک باطری و یا UPS
8  آرمان فراز پیمان دو سرعته ساده و کارکدک
9 آرمان فراز پیمان 3VF ساده و کارکدک 
10  
11  
12  
13  
14  
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت